"Wiosna Ludów i powstanie styczniowe - analiza wydarzeń historycznych i ich skutków"

Dodano: 07.01.2024 17:50:53

Zaznacz poprawne odpowiedzi

Rozwiązanie

Rozwiążmy te zadania krok po kroku.

Zadanie 1

Określenie “Wiosna Ludów” jest związane z serią rewolucji i protestów w Europie w 1848 roku. Zatem prawidłowa odpowiedź to: A. Wiosna Ludów.

Zadanie 2

Przyjrzyjmy się poszczególnym postaciom i dopasujmy do nich właściwe opisy:

  1. Romuald Traugutt - był ostatnim dyktatorem powstania styczniowego, więc pasuje do niego opis: D. Pierwszy dyktator powstania styczniowego, po pierwszych porażkach zrezygnował z otrzymanego stanowiska.

  2. Aleksander Wielopolski - był inicjatorem branki, czyli przymusowego wcielania młodych Polaków do armii rosyjskiej, by uniknąć wybuchu powstania, więc odpowiedni opis to: C. Naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego, w obawie przed wybuchem powstania zarządził brankę do armii carskiej.

  3. Jarosław Dąbrowski - był oficerem armii carskiej, ale w 1871 roku walczył po stronie Komuny Paryskiej, stąd odpowiedni opis: A. Jeden z przywódców stronnictwa „czerwonych”, był oficerem armii carskiej, w 1871 r. walczył po stronie Komuny Paryskiej.

Podsumowując odpowiedzi do zadania 2 to: 1 - D, 2 - C, 3 - A.

Zadanie 3

Teraz zaznaczmy prawidłowe informacje dotyczące powstania „białych” i „czerwonych”.

  1. „Biali” - byli zwolennikami walki zbrojnej, ale z poszanowaniem istniejących struktur społecznych, więc: - postulat przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania dla właścicieli ziemskich - to nie jest ich postulat.

  2. „Czerwoni” - byli bardziej radykalni i opowiadali się za zniesieniem poddaństwa chłopów oraz wprowadzeniem równości obywatelskiej, więc: - postulat przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów z odszkodowaniem dla właścicieli ziemskich - to nie jest ich postulat.

Prawidłowe informacje to zatem: 3 - uzależnienie działalności inteligencji, mieszczaństwa i ziemiaństwa od wytycznych powstania prowadzonego przez zaangażowane podmioty zachodnich 4 - wywołanie powstania zbiorowego przez zaangażowanie polityczne własnych sił 6 - rozbudowa sieci konspiracyjnej służącej zbrojnym celom

Odpowiedź do zadania 3 to: 3, 4, 6.

Zadanie 4

W przypadku przebiegu powstania styczniowego, należy wybrać te wydarzenia, które są prawdziwe.

A. Wiele drobnych potyczek - to jest prawda, w powstaniu styczniowym miało miejsce wiele potyczek z wojskami rosyjskimi. C. Walki partyzanckie w Królestwie Polskim i na Litwie - powstanie miało charakter partyzancki i objęło tereny Królestwa Polskiego i Litwy. E. Zwycięstwo Rosjan w decydującej bitwie pod Ostrąłęką - to jest prawda, Rosjanie odnieśli zwycięstwo w tej bitwie, co było jednym z decydujących momentów dla losów powstania.

Prawidłowe odpowiedzi to: A, C, E.

Zadanie 5

Po upadku powstania styczniowego Rosja zastosowała różne represje wobec Polaków. Dwa rodzaje represji to:

  • zsyłki na Syberię - wiele osób zostało skazanych na zesłanie do katorżniczej pracy w odległych rejonach Rosji.
  • rusyfikacja - proces narzucania języka, kultury i systemu administracyjnego Rosji, mający na celu wynarodowienie Polaków.

To są prawidłowe odpowiedzi do zadania 5.

Podsumowując, odpowiedzi do poszczególnych zadań to: 1. A 2. 1 - D, 2 - C, 3 - A 3. 3, 4, 6 4. A, C, E 5. zsyłki na Syberię, rusyfikacja

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się