"Dziedziczenie alleli warunkujących chorobę związanej z chromosomem X a płeć jednostki"

Dodano: 28.11.2023 21:05:00

przyporządkuj podane fenotypy (1-3) odpowiednim genotypom (A-D) . pamiętaj , że symbol XA oznacza allel praawidłowy , natomiast Xa - allel warunkujący chorobę . 1. zdrowa kobieta , niebędąca nosicielką choroby . 2. Chora kobieta . 3.Zdrowy mężczyzna . A.XA XA B. XaXa C. Xa Y D. XA Y

Rozwiązanie

Aby przyporządkować fenotypy odpowiednim genotypom, musimy zrozumieć, jak dziedziczenie tych alleli wpływa na płeć i stan zdrowia jednostki.

Zacznijmy od przypomnienia sobie, że kobiety mają dwa chromosomy X (XX), a mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY). Allel dominujący (XA) jest allelem prawidłowym, niepowodującym choroby, natomiast allel recesywny (Xa) jest allelem, który warunkuje chorobę. Przy czym, aby kobieta była chora (fenotyp nr 2), musi posiadać dwa allele recesywne (XaXa), ponieważ tylko wtedy choroba się ujawni, gdyż allel choroby jest recesywny.

Teraz możemy przyporządkować fenotypy do genotypów:

  1. Zdrowa kobieta, niebędąca nosicielką choroby. - skoro kobieta jest zdrowa i nie jest nosicielką, to oznacza, że ma dwa allele dominujące (XA XA), które nie powodują choroby. Odpowiednim genotypem jest więc A. XA XA.

  2. Chora kobieta. - aby kobieta była chora, musi mieć oba allele recesywne (Xa Xa), gdyż choroba jest recesywna i musi być obecna na obu chromosomach X, by się ujawnić. Odpowiednim genotypem jest więc B. Xa Xa.

  3. Zdrowy mężczyzna. - mężczyźni mają tylko jeden chromosom X, więc wystarczy, że mają jeden allel dominujący (XA), by być zdrowymi. Mężczyzna nie może być nosicielem choroby, gdyż nie ma drugiego chromosomu X, który mógłby być “maskowany” przez allel dominujący. Odpowiednim genotypem jest więc D. XA Y.

A zatem przyporządkowanie wygląda następująco: 1. A. XA XA 2. B. Xa Xa 3. D. XA Y

Genotyp C. Xa Y odpowiadałby zdrowemu mężczyźnie, który jest jednocześnie nosicielem choroby (ponieważ posiada allel warunkujący chorobę, ale jest on recesywny i nie ujawnia się, ponieważ mężczyzna ma tylko jeden chromosom X). Jednak taki fenotyp nie został podany w zadaniu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się