Poprawianie błędów gramatycznych w zdaniach - ćwiczenia praktyczne

Dodano: 28.12.2023 13:42:04

Rozwiązanie

Zadanie polega na znalezieniu i poprawieniu błędów w zdaniach. Przeanalizujmy każde zdanie osobno.

  1. She always is late for work. Poprawne zdanie: She is always late for work. Zawsze używamy przysłówka częstotliwości (always) między podmiotem a czasownikiem, ale gdy mamy czasownik “to be”, przysłówek umieszczamy po nim.

  2. You mustn’t take photos here; it’s forbidden! Zdanie jest poprawne gramatycznie.

  3. Mark and his girlfriend goes to the same school. Poprawne zdanie: Mark and his girlfriend go to the same school. Kiedy mamy podmiot w liczbie mnogiej (“Mark and his girlfriend”), czasownik powinien być również w formie liczby mnogiej, czyli bez “s” na końcu.

  4. If you’ll be hungry, you can find something to eat in the fridge. Poprawne zdanie: If you are hungry, you can find something to eat in the fridge. W zdaniach warunkowych typu 0 lub 1 nie używamy przyszłej formy czasownika po “if”, zamiast tego stosujemy czas teraźniejszy.

  5. The postman brought some letter. Poprawne zdanie: The postman brought a letter. Gdy mówimy o jednym, nieokreślonym rzeczowniku w liczbie pojedynczej, powinniśmy użyć nieokreślonego artykułu “a”.

  6. This is the man which you know well. Poprawne zdanie: This is the man whom you know well. Ponieważ odnosimy się do osoby, używamy zaimka “whom” zamiast “which”.

  7. It’s raining heavy. Poprawne zdanie: It’s raining heavily. Przymiotnik “heavy” musi zostać zamieniony na przysłówek “heavily”, aby poprawnie opisać czasownik “raining”.

  8. Don’t do so much noise! Poprawne zdanie: Don’t make so much noise! Poprawne wyrażenie to “make noise”, nie “do noise”.

  9. This bike is my. Poprawne zdanie: This bike is mine. Zaimki dzierżawcze po czasowniku “to be” muszą być w formie długiej, czyli “mine” zamiast “my”.

  10. The news are really boring. Poprawne zdanie: The news is really boring. Rzeczownik “news” jest traktowany jako niepoliczalny i zawsze jest w formie pojedynczej, dlatego używamy “is” zamiast “are”.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się