Analiza fragmentów tekstu związanych ze starożytną Spartą i próba ich odpowiedniego przyporządkowania do opisów. Brakujące informacje uniemożliwiają rozwiązanie zadania 2.2.

Dodano: 06.12.2023 13:06:01

Rozwiązanie

Zacznijmy od rozwiązania zadania 2.1. Naszym celem jest określenie, który z fragmentów 1–3 zawiera opis starożytnej Sparty.

Fragment 1: Opisuje działania Temistoklesa, odbudowę murów obronnych i rozwój Pireusu w związku z morzem. Nie ma tutaj wzmianki o Sparcie.

Fragment 2: Opowiada o sytuacji, w której miasto Lacedemończyków (czyli Sparta) zostało opuszczone, a siła militarne Lacedemończyków była ogromna. To wskazuje na Spartańczyków.

Fragment 3: Nie zawiera konkretnych informacji o Sparcie, mówi ogólnie o żołnierzach i braku gotówki w skarbie publicznym.

Na podstawie tych informacji możemy wywnioskować, że opis starożytnej Sparty zawarty jest w fragmencie 2.

Rozstrzygnięcie: 2

Uzasadnienie: Fragment 2 opisuje sytuację, w której miasto Lacedemończyków zostało opuszczone, a ich potęga militarna była tak duża, że nikt z potencjalnych przeciwników nie chciał ich wyzwać do walki. Lacedemończycy to inna nazwa Spartan, a opisana sytuacja odpowiada historycznym realiom spartańskiej dominacji w regionie.

Przejdźmy teraz do zadania 2.2.

Na podstawie tekstów i własnej wiedzy mamy uzupełnić tabelę i przypisać odpowiednie numery fragmentów do opisów.

A. Członkowie najwyższej rady złożonej z byłych archontów. – To nie pasuje do żadnego z fragmentów, gdyż nie ma mowy o radzie złożonej z archontów; archontowie byli w Atenach, a nie w Sparcie.

B. Należeli do najniższej warstwy mieszkańców polis i byli pozbawieni praw. – Fragment tekstu nie dostarcza informacji bezpośrednio o najniższej warstwie mieszkańców polis ani o ich prawach, ale w kontekście historycznym, opis taki mógłby odpowiadać helotom, czyli państwowym chłopom w Sparcie, których sytuacja była podobna do opisanej. Jednak w tekście nie ma informacji bezpośrednio na ten temat.

W tej sytuacji zadanie 2.2 nie może być rozwiązane na podstawie dostarczonych fragmentów tekstów, gdyż nie zawierają one wymaganych informacji.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się