Rozwiązanie: Sprawdzenie prawdziwości stwierdzeń dotyczących wielomianu $W(x) = 3x^3 + 6x^2 + 9x$

Dodano: 14.05.2024 07:41:33

Rozwiązanie

Rozważmy wielomian W(x)=3x3+6x2+9xW(x) = 3x^3 + 6x^2 + 9x oraz sprawdźmy prawdziwość podanych stwierdzeń.

Stwierdzenie 1

“Wielomian WW jest iloczynem wielomianów F(x)=3xF(x) = 3x i G(x)=x2+2x+3G(x) = x^2 + 2x + 3.”

Aby sprawdzić to stwierdzenie, musimy pomnożyć wielomiany F(x)F(x) i G(x)G(x) i sprawdzić, czy wynik jest równy W(x)W(x).

F(x)G(x)=3x(x2+2x+3)=3xx2+3x2x+3x3=3x3+6x2+9x\begin{aligned} F(x) \cdot G(x) &= 3x \cdot (x^2 + 2x + 3) \\ &= 3x \cdot x^2 + 3x \cdot 2x + 3x \cdot 3 \\ &= 3x^3 + 6x^2 + 9x \end{aligned}

Widzimy, że wynik jest równy W(x)W(x). Zatem stwierdzenie jest prawdziwe (P).

Stwierdzenie 2

“Liczba (1)(-1) jest rozwiązaniem równania W(x)=0W(x) = 0.”

Aby sprawdzić to stwierdzenie, musimy obliczyć W(1)W(-1) i sprawdzić, czy wynik jest równy zeru.

W(1)=3(1)3+6(1)2+9(1)=3(1)+6(1)+9(1)=3+69=6\begin{aligned} W(-1) &= 3(-1)^3 + 6(-1)^2 + 9(-1) \\ &= 3(-1) + 6(1) + 9(-1) \\ &= -3 + 6 - 9 \\ &= -6 \end{aligned}

Wartość W(1)W(-1) nie jest równa zeru, więc stwierdzenie jest fałszywe (F).

Podsumowanie

  1. Wielomian WW jest iloczynem wielomianów F(x)=3xF(x) = 3x i G(x)=x2+2x+3G(x) = x^2 + 2x + 3 - Prawda (P)
  2. Liczba (1)(-1) jest rozwiązaniem równania W(x)=0W(x) = 0 - Fałsz (F)

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się