"Przyporządkowanie cytatów do epok literackich: pozytywizmu i Młodej Polski"

Dodano: 02.12.2023 18:50:51

Rozwiązanie

Zadanie polega na przyporządkowaniu odpowiedniego cytatu do każdej z dwóch epok literackich: pozytywizmu i Młodej Polski. Aby to zrobić, należy przeanalizować treść podanych cytatów oraz założenia obu epok i wybrać cytat, który najlepiej oddaje ducha danej epoki.

Rozpocznijmy od analizy założeń epoki pozytywizmu. Z podanej informacji wynika, że pozytywizm skupiał się na praktycznym zastosowaniu wiedzy, upowszechnianiu oświaty i popularyzacji naukowego światopoglądu. Taki światopogląd akcentuje wartość wiedzy i nauki.

Teraz przeanalizujmy cytaty:

  1. “Nieś więc wiedzy pochodnię na czele / I nowy udział bierzcie w wieków dziele, / Przyszłości podnoście gmach!”
  2. “A gawiedź wierzy głęboko; / Czucie i wiara silniej mówi do mnie / Niż mędrca szkiełko i oko.”
  3. “Jutro?… Nie wierzę, aby lepiej było, / i nie zazdroszczę już tej wiary – dzieciom… / Po co się łudzić?”

Cytat pierwszy zachęca do niesienia wiedzy i uczestniczenia w budowie przyszłości, co dobrze koresponduje z założeniami pozytywizmu, więc wybieramy go jako odpowiadający tej epoce.

Cytat drugi mówi o wierze gawiedzi silniejszej niż naukowe podejście, co może sugerować krytykę pozytywistycznego racjonalizmu i większe skłonności ku subiektywnemu odbiorowi rzeczywistości, co jest charakterystyczne dla Młodej Polski.

Cytat trzeci wyraża sceptycyzm i brak wiary w lepszą przyszłość, co również może odpowiadać postawom typowym dla Młodej Polski, gdzie często występował pesymizm i refleksyjność.

W związku z powyższym, cytat pierwszy (1) najlepiej pasuje do pozytywizmu, z kolei cytaty drugi (2) i trzeci (3) odnoszą się do Młodej Polski. Jednak aby wybrać jeden cytat dla Młodej Polski, musimy zwrócić uwagę na informację, że ta epoka początkowo miała tendencje dekadenckie, ale i przejście do postawy buntowniczej i kreowania bohatera biernej opozycji. Cytat drugi odnosi się bardziej do kwestii wiary i uczuć, podczas gdy cytat trzeci wyraża postawę sceptyczną, co może być bliższe postawie buntowniczej. Dlatego wybieram cytat trzeci (3) jako najlepiej oddający klimat Młodej Polski.

Podsumowując, tabela powinna wyglądać następująco:

Epoka literacka - założenia Numer cytatu
Pozytywizm 1
Młoda Polska 3

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się