Proces nekrozy - charakterystyka i przebieg

Dodano: 31.01.2024 14:22:27

Rozwiązanie

Oczywiście, chętnie rozwiążę to zadanie. Przed nami pytanie z biologii dotyczące procesów komórkowych, a dokładniej opisu zjawiska nekrozy.

Treść pytania: Opis odpowiadający nekrozie to:

Odpowiedzi do wyboru: a) komórka jest obkurczona, następuje kondensacja chromatyny, rozwarstwienie błony komórkowej i wyciek zawartości do otoczenia b) komórka pęcznieje, następuje dezintegracja chromatyny, rozpad błony komórkowej i liza zawartości komórkowej c) komórka jest obkurczona, następuje dezintegracja chromatyny, rozpad błony komórkowej i wyciek zawartości w formie ciałek apoptotycznych d) komórka jest obkurczona, następuje kondensacja chromatyny, rozwarstwienie błony komórkowej i liza zawartości komórkowej

Rozwiązanie:

Nekroza jest procesem gwałtownej śmierci komórki, który jest wynikiem działania szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, toksyny czy brak dostępu do tlenu. Charakterystyczne dla nekrozy jest to, że komórka pęcznieje, co jest spowodowane uszkodzeniem błony komórkowej i napływem wody do wnętrza komórki. Następuje również dezintegracja chromatyny, a następnie rozpad błony komórkowej. W końcu dochodzi do lizy, czyli rozpadu komórki i uwolnienia zawartości komórkowej do otoczenia, co może prowadzić do stanu zapalnego.

Na podstawie tej wiedzy, prawidłowa odpowiedź to:

b) komórka pęcznieje, następuje dezintegracja chromatyny, rozpad błony komórkowej i liza zawartości komórkowej

To jest opis typowy dla nekrozy. Pozostałe odpowiedzi opisują inne zjawiska komórkowe, takie jak apoptoza (programowana śmierć komórki), która różni się od nekrozy sposobem i przebiegiem.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się