Użycie czasów gramatycznych w zestawieniach zdań.

Dodano: 07.01.2024 22:03:30

Rozwiązanie

Zacznijmy od rozwiązania pierwszego ćwiczenia:

 1. We became friends almost three years ago. FOR We ____ almost three years.

  Aby uzupełnić zdanie, musimy użyć czasu Present Perfect Continuous, ponieważ mówimy o czynności trwającej przez określony czas aż do teraz. Wyrażenie “for almost three years” wskazuje na ciągłość akcji.

  Poprawne zdanie to: We have been friends for almost three years.

Przechodzimy do drugiego ćwiczenia:

 1. Emma’s mistake in his surname was the reason why Charlie got very angry. Charlie got very angry because Emma ____ his surname.

  Tutaj musimy użyć czasu Past Simple, ponieważ chodzi o dokonaną w przeszłości akcję.

  Poprawne zdanie to: Charlie got very angry because Emma made a mistake in his surname.

Kolejne ćwiczenie to numer 3:

  • Audrey has lived here for 11 months. LIVING Audrey ____ for a year by the end of the next month.

  W tym zdaniu używamy czasu Future Perfect, aby pokazać, że akcja zostanie zakończona w przyszłości, przed określonym momentem.

  Poprawne zdanie to: Audrey will have been living here for a year by the end of the next month.

Teraz czas na ćwiczenie numer 4:

 1. After school, I had the habit of walking home. TO After school, I ____ foot.

  W tym zdaniu musimy użyć odpowiedniej formy czasownika, która odnosi się do nawyku w przeszłości.

  Poprawne zdanie to: After school, I used to walk home on foot.

Przejdźmy do ćwiczenia numer 5:

 1. It’s my sister’s plan to study mechatronics at university. IS My sister ____ mechatronics at university.

  Tutaj używamy konstrukcji ‘to be going to’ do wyrażenia planu w przyszłości.

  Poprawne zdanie to: My sister is going to study mechatronics at university.

 2. Perhaps he lost his phone. LOST He ____ phone.

  W tym zdaniu używamy czasu Present Perfect do wyrażenia możliwości, że coś się stało.

  Poprawne zdanie to: He may have lost his phone.

 3. Would you like to dance the next slow song with me? WE ____ the next slow song?

  Tutaj tworzymy pytanie w pierwszej osobie liczby mnogiej.

  Poprawne zdanie to: Shall we dance the next slow song?

 4. I think it was wrong of you to criticise your sister so harshly. SHOULD You ____ your sister so harshly.

  W tym zdaniu używamy ‘should’ do wyrażenia opinii o tym, co było właściwe lub nie.

  Poprawne zdanie to: You shouldn’t have criticised your sister so harshly.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia są pomocne i zrozumiałe!

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się