"Sporządzenie uproszczonego bilansu na podstawie dostarczonych danych oraz ustalenie kapitału zapasowego"

Dodano: 10.01.2024 01:20:12

Rozwiązanie

Zadanie polega na sporządzeniu uproszczonego bilansu na podstawie dostarczonych danych. Bilans składa się z dwóch części: aktywa (majątek przedsiębiorstwa) i pasywa (źródła finansowania majątku). Suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

Zacznijmy od sklasyfikowania poszczególnych pozycji do odpowiednich kategorii aktywów lub pasywów:

Aktywa: - deski sosnowe - tokarka - uchwyty meblowe - niewypłacone wynagrodzenia - licencja na użytkowanie programu księgowego - meble w magazynie wyrobów gotowych - meble w biurze - komputer użytkowany w biurze - wartość nieuruchomionego kapitału przez jednego ze wspólników - obligacje skarbu państwa o terminie wykupu w maju za dwa lata - kwota należna od Alfa S.C. za dostawę mebli - niespłacona dostawa lakieru kupionego u Emax Sp. z o.o.

Pasywa: - kredyt bankowy o terminie spłaty w czerwcu przyszłego roku - samochód ciężarowy - zysk roku bieżącego - zamówienie otrzymane od odbiorcy na meble - podatek VAT do zwrotu na rachunek spółki - kapitał podstawowy

Teraz przypiszmy wartości do odpowiednich kategorii i wypełnijmy tabelę bilansu:

Aktywa: - deski sosnowe: 612 400 zł - tokarka: 15 800 zł - uchwyty meblowe: 21 600 zł - niewypłacone wynagrodzenia: 12 100 zł - licencja na użytkowanie programu księgowego: 1 300 zł - meble w magazynie wyrobów gotowych: 778 000 zł - meble w biurze: 14 200 zł - komputer użytkowany w biurze: 850 000 zł - wartość nieuruchomionego kapitału przez jednego ze wspólników: 28 000 zł - obligacje skarbu państwa o terminie wykupu w maju za dwa lata: 80 000 zł - kwota należna od Alfa S.C. za dostawę mebli: 77 000 zł - niespłacona dostawa lakieru kupionego u Emax Sp. z o.o.: 45 000 zł

Suma aktywów: 612400+15800+21600+12100+1300+778000+14200+850000+28000+80000+77000+45000=2535400 zł\begin{aligned} &612 400 + 15 800 + 21 600 + 12 100 + 1 300 + 778 000 + 14 200 + 850 000 +\\ &28 000 + 80 000 + 77 000 + 45 000 = 2 535 400 \text{ zł} \end{aligned}

Pasywa: - kredyt bankowy o terminie spłaty w czerwcu przyszłego roku: 400 000 zł - samochód ciężarowy: 85 000 zł - zysk roku bieżącego: 850 000 zł - zamówienie otrzymane od odbiorcy na meble: 12 450 zł - podatek VAT do zwrotu na rachunek spółki: 9 600 zł - kapitał podstawowy: 250 000 zł

Suma pasywów: 400000+85000+850000+12450+9600+250000=1607050 zł\begin{aligned} &400 000 + 85 000 + 850 000 + 12 450 + 9 600 + 250 000 = 1 607 050 \text{ zł} \end{aligned}

Wygląda na to, że wartości pasywów są niższe niż wartości aktywów, co oznacza, że brakuje pozycji w pasywach. Musimy ustalić, jaką wartość ma pozycja “kapitał zapasowy” tak, aby suma pasywów była równa sumie aktywów.

Kapitał zapasowy: 2535400 zł1607050 zł=928350 zł\begin{aligned} 2 535 400 \text{ zł} - 1 607 050 \text{ zł} &= 928 350 \text{ zł} \end{aligned}

Teraz suma pasywów wynosi: 1607050 zł+928350 zł=2535400 zł\begin{aligned} 1 607 050 \text{ zł} + 928 350 \text{ zł} &= 2 535 400 \text{ zł} \end{aligned}

Suma aktywów i suma pasywów są równe, co oznacza, że bilans jest prawidłowo zbilansowany.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się