Prawdziwość stwierdzeń dotyczących molowych właściwości substancji chemicznych.

Dodano: 07.12.2023 10:06:15

Rozwiązanie

Oceńmy prawdziwość każdego z zadanych stwierdzeń:

  1. 1 mol tlenu cząsteczkowego zawiera 6.0210236.02 \cdot 10^{23} atomów tlenu. Liczba Avogadro wynosi około 6.0210236.02 \cdot 10^{23} i tyle właśnie jest cząsteczek w jednym molu substancji. Jednak cząsteczka tlenu cząsteczkowego (O2O_2) zawiera dwa atomy tlenu, więc jeden mol tlenu cząsteczkowego zawiera 26.0210232 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} atomów tlenu. Odpowiedź: Falsz

  2. 2 mole wodoru w warunkach normalnych zajmują objętość 22,4 dm³. Zgodnie z równaniem stanu gazu doskonałego, jeden mol gazu w warunkach normalnych (0°C i 1 atm) zajmuje objętość 22,4 dm³. Dwa mole wodoru zajmą zatem podwójną objętość, czyli 222,4 dm3=44,8 dm32 \cdot 22,4 \text{ dm}^3 = 44,8 \text{ dm}^3. Odpowiedź: Falsz

  3. 1 mol atomów siarki w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm³. To stwierdzenie jest prawdziwe dla gazów. Siarka w warunkach normalnych jest ciałem stałym, więc nie stosuje się tutaj reguły objętości molowej gazu doskonałego. Odpowiedź: Falsz

  4. 55 g tlenku węgla(IV) to 1,25 mola cząsteczek. Aby sprawdzić to stwierdzenie, musimy obliczyć masę molową tlenku węgla(IV), który ma wzór chemiczny CO2CO_2. Masa molowa CO2CO_2 to suma mas molowych węgla (około 12 g/mol) i dwóch atomów tlenu (około 16 g/mol każdy), czyli 12+216=44 g/mol12 + 2 \cdot 16 = 44 \text{ g/mol}. Teraz możemy obliczyć, ile moli stanowi 55 g CO2CO_2: n=mM=55 g44 g/mol1,25 molin = \frac{m}{M} = \frac{55 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} \approx 1,25 \text{ moli} Odpowiedź: Prawda

  5. Masa 0,25 mola glukozy C6H12O6C_6H_{12}O_6 wynosi 45 g. Obliczmy masę molową glukozy: 612+121+616=180 g/mol6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 180 \text{ g/mol}. Teraz obliczmy masę 0,25 mola glukozy: m=nM=0,25 moli180 g/mol=45 gm = n \cdot M = 0,25 \text{ moli} \cdot 180 \text{ g/mol} = 45 \text{ g} Odpowiedź: Prawda

  6. Łączna liczba atomów w 16 g metanu to 3.0110243.01 \cdot 10^{24}. Metan ma wzór chemiczny CH4CH_4. Jego masa molowa to 12+4=16 g/mol12 + 4 = 16 \text{ g/mol}. Jedna cząsteczka metanu zawiera 5 atomów (1 atom węgla i 4 atomy wodoru). W jednym molu jest 6.0210236.02 \cdot 10^{23} cząsteczek, więc w jednym molu metanu jest 56.0210235 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} atomów. Obliczmy liczbę atomów w 16 g metanu, co stanowi właśnie 1 mol: 56.021023=3.011024 atomoˊw5 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} = 3.01 \cdot 10^{24} \text{ atomów} Odpowiedź: Prawda

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się