Obliczanie pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu funkcji $u(x, y, z)$ - przykład praktyczny.

Dodano: 04.02.2024 17:14:15

Rozwiązanie

Musimy obliczyć pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji u(x,y,z)u(x, y, z), czyli ux\frac{\partial u}{\partial x}, uy\frac{\partial u}{\partial y} oraz uz\frac{\partial u}{\partial z}.

Zacznijmy od pochodnej cząstkowej względem xx:

ux=x(x3y4xy+xz+3x2yz+4)\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 - y^4 - xy + xz + 3x - 2y - z + 4)

Pamiętamy, że przy obliczaniu pochodnej cząstkowej po xx, traktujemy zmienne yy i zz jako stałe. Obliczamy pochodną każdego składnika funkcji oddzielnie:

ux=3x20y+z+300+0=3x2y+z+3.\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 3x^2 - 0 - y + z + 3 - 0 - 0 + 0 \\ &= 3x^2 - y + z + 3. \end{aligned}

Teraz obliczmy pochodną cząstkową względem yy:

uy=y(x3y4xy+xz+3x2yz+4)\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^3 - y^4 - xy + xz + 3x - 2y - z + 4)

Analogicznie, traktujemy zmienne xx i zz jako stałe:

uy=04y3x+0+020+0=4y3x2.\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 - 4y^3 - x + 0 + 0 - 2 - 0 + 0 \\ &= -4y^3 - x - 2. \end{aligned}

Na koniec obliczmy pochodną cząstkową względem zz:

uz=z(x3y4xy+xz+3x2yz+4)\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (x^3 - y^4 - xy + xz + 3x - 2y - z + 4)

Ponownie, xx i yy traktujemy jako stałe:

uz=000+x+001+0=x1.\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial z} &= 0 - 0 - 0 + x + 0 - 0 - 1 + 0 \\ &= x - 1. \end{aligned}

Podsumowując, mamy trzy pochodne cząstkowe pierwszego rzędu:

ux=3x2y+z+3,uy=4y3x2,uz=x1.\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - y + z + 3, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -4y^3 - x - 2, \\ \frac{\partial u}{\partial z} = x - 1.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się