"Dlaczego większość postanowień noworocznych nie działa? Analiza popularnych błędów"

Dodano: 11.01.2024 10:04:43

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to ćwiczenie, należy uzupełnić luki, używając odpowiedniej formy podanego w nawiasie wyrazu. Postaram się to zrobić krok po kroku:

 1. W pierwszej luce podany jest wyraz “WILLING”. Musimy użyć odpowiedniej formy tego słowa, aby pasowała do kontekstu zdania. W tym przypadku potrzebujemy formy przymiotnika, więc użyjemy słowa “willing”.

  Uzupełnienie luki (1): willing

 2. W drugiej luce podany jest wyraz “WISH”. W tym przypadku potrzebujemy formy czasownika w czasie teraźniejszym, aby odnosił się do myślenia o przyszłości. Użyjemy więc czasownika w formie “wish”.

  Uzupełnienie luki (2): wish

 3. W trzeciej luce podany jest wyraz “NUMBER”. Musimy użyć odpowiedniej formy tego słowa, aby pasowała do kontekstu zdania. Potrzebujemy rzeczownika w liczbie mnogiej, więc użyjemy słowa “numbers”.

  Uzupełnienie luki (3): numbers

 4. W czwartej luce podany jest wyraz “TAKE”. W tym przypadku potrzebujemy formy czasownika, która będzie pasować do reszty zdania. Musimy użyć czasu przeszłego, ponieważ odnosi się do postanowień podjętych w przeszłości. Użyjemy formy “took”.

  Uzupełnienie luki (4): took

Pełen tekst z uzupełnionymi lukami będzie wyglądał następująco:

One of America’s finest traditions is the New Year’s Resolution. Millions decide to resolve their personal problems with the NYR, and every year most of them fail. The idea is great, but the truth is that NYRs don’t really work. Why? Because most resolutions are essentially fancy-sounding “shoulds”. Good intentions by themselves are signs of (1) willing to change, but unfortunately intentions, even good ones, are just intentions. It’s mighty hard not to get the resolution urge on New Year’s Day. It’s contagious. Sure last year’s resolutions didn’t make it past the middle of January, but this year’s going to be different. (2) Wish thinking! A lot has been said and unwritten about NYR’s, and you can find (3) numbers of guides, self-help brochures that discuss the steps you need to take to succeed so that commitments you (4) took last longer than a week. But the very fact that all of these publications even exist is proof that NYR’s don’t work. The less ambitious resolutions stand firm for a few weeks, then the rest of the year only the memory of them returns to haunt you and make you feel guilty and weak. But maybe next year, though…

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się