Dodawanie "question tags" do zdań - Ćwiczenia z angielskiego

Dodano: 04.12.2023 19:44:59

Rozwiązanie

To zadanie polega na dodaniu do podanych zdań tzw. “question tags”, czyli krótkich form pytających, które dodaje się na końcu zdania, aby zapytać o potwierdzenie lub wyrazić przypuszczenie. Struktura “question tags” zależy od czasu oraz formy zdania (twierdzącego lub przeczącego).

Oto jak należy uzupełnić te zdania:

  1. She loves theatre, doesn’t she?
  2. Tom went to the zoo, didn’t he?
  3. Let’s go home, shall we?
  4. Kate is an intelligent girl, isn’t she?
  5. Open the window, will you?
  6. We will pass the Matura Exam, won’t we?
  7. I am right, aren’t I?
  8. You don’t like English, do you?

Pamiętaj, że: - Jeśli zdanie jest twierdzące, “question tag” będzie przeczące, i odwrotnie. - Osoba lub rzecz, o której mowa w zdaniu (podmiot), musi zostać odzwierciedlona w “question tag” odpowiednim zaimkiem. - Czasownik w “question tag” musi być w odpowiedniej formie, zgodnie z czasem używanym w zdaniu głównym. - W przypadku propozycji rozpoczynających się od “Let’s”, używamy “shall we?” na końcu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się