"Poprawne formy czasowników i przyimków w opisie sukcesów Betty w konkursach"

Dodano: 21.12.2023 11:32:06

Rozwiązanie

Zacznijmy od rozwiązania każdego z ćwiczeń po kolei.

8.1. Tutaj odpowiednią formą jest “to be”, ponieważ zdanie sugeruje, że Betty nadal jest skuteczna w wygrywaniu konkursów. Zatem poprawne zdanie brzmi: “she seems to be successful in every competition she enters.”

8.2. W tym przypadku odpowiedni przyimek to “for”, który pasuje do kontekstu zdania mówiącego o wygranej w konkursie. Więc zdanie brzmi: “after Betty won a competition for the first time.”

8.3. Tutaj odpowiedni czasownik to “has won”, co wskazuje na to, że Betty wygrała wiele rzeczy w przeszłości i nadal ma to na swoim koncie. Poprawne zdanie to: “So far she has won thousands of pounds.”

8.4. W tym zdaniu odpowiednie jest “through”, co oznacza przeszukiwanie czegoś w celu znalezienia informacji. Więc zdanie brzmi: “When she can’t sleep, Betty spends her time going through magazines to find competitions to enter.”

8.5. W tym przypadku odpowiednia forma to “become”, ponieważ mówimy o zmianie, która nastąpiła z czasem. Zatem zdanie brzmi: “She believes competitions have become easier over the years.”

Podsumowując, odpowiedzi to: 8.1. B. to be 8.2. B. for 8.3. C. has won 8.4. A. through 8.5. A. become

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się