Przerabianie pytań bezpośrednich na pytania pośrednie przy użyciu wskazanych zwrotów.

Dodano: 16.01.2024 01:15:49

Zmień pytania bezpośrednie w pytania pośrednie.

Rozwiązanie

Oczywiście, zajmę się tym ćwiczeniem. Zadanie polega na przerobieniu pytań bezpośrednich na pytania pośrednie, które zaczynają się od wskazanego zwrotu. Pamiętajmy, że w pytaniach pośrednich nie używamy już słowa pomocniczego do/does/did, a kolejność słów jest jak w zdaniu twierdzącym (podmiot przed orzeczeniem). Oto jak można to zrobić:

  1. Tell me what time the film begins.
  2. I wonder why she left early.
  3. Do you know if anybody saw her?
  4. Could you tell me where the nearest bus stop is?
  5. Is there a post office near here? (to pytanie jest już w formie pośredniej)
  6. Can you tell me who lives in that house?
  7. I don’t know if you are working tomorrow.
  8. I’m curious where you have put my phone.
  9. Can you tell me if he is Spanish?
  10. I want to know where Helen works.

W przypadku pytania numer 7 i 9, kiedy pytanie bezpośrednie zaczyna się od czasownika pomocniczego “Are” (jest to pytanie typu “yes/no”), w pytaniu pośrednim używamy “if” lub “whether” przed resztą zdania. W pytaniu numer 8, kiedy w pytaniu bezpośrednim mamy “Where”, w pośrednim pytaniu nie potrzebujemy dodatkowego słowa pomocniczego, wystarczy zachować kolejność słów jak w zdaniu twierdzącym.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się