Uzupełnianie tabeli przymiotników i zastosowanie ich w zdaniach: Ćwiczenie z angielskiego.

Dodano: 12.12.2023 09:20:02

Rozwiązanie

Rozwiążmy to ćwiczenie krok po kroku.

Część 2a: Uzupełnij tabelę.

 1. hope - hopeful (pełen nadziei)
  • opposite adjective: hopeless (beznadziejny)
 2. security - secure (bezpieczny)
  • opposite adjective: insecure (niepewny)
 3. efficiency - efficient (wydajny)
  • opposite adjective: inefficient (niewydajny)
 4. success - successful (odnoszący sukcesy)
  • opposite adjective: unsuccessful (nieodnoszący sukcesów)
 5. solution - solvable (rozwiązywalny)
  • opposite adjective: unsolvable (nierozwiązywalny)
 6. enthusiasm - enthusiastic (pełen entuzjazmu)
  • opposite adjective: unenthusiastic (niepełen entuzjazmu)
 7. comfort - comfortable (wygodny)
  • opposite adjective: uncomfortable (niewygodny)
 8. patience - patient (cierpliwy)
  • opposite adjective: impatient (niecierpliwy)
 9. honesty - honest (uczciwy)
  • opposite adjective: dishonest (nieuczciwy)

Część 2c: Uzupełnij luki przymiotnikami z tabeli z ćwiczenia 2a.

 1. After she got a new job, she was rather more hopeful about the future.
 2. There was a(n) uncomfortable silence when Luke’s ex-girlfriend came into the room.
 3. The train won’t be here for another thirty minutes yet, so you’ll just have to be patient.
 4. After her third successful album, she decided to retire from her singing career.
 5. I had really bad skin when I was a teenager, and this made me feel really insecure around girls.
 6. To be completely honest, I don’t really like that dress. It makes you look old.
 7. This is a fascinating book, it’s about some of the biggest unsolvable crimes of the 20th century.
 8. Sophie seemed very enthusiastic. She had lots of interesting ideas as to how we could improve the department.

Mam nadzieję, że te odpowiedzi są pomocne. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień lub masz więcej zadań, chętnie pomogę!

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się