Analiza cechy charakteru Bolesława Chrobrego na podstawie kroniki.

Dodano: 06.04.2024 17:17:44

Rozwiązanie

Zadanie, które masz rozwiązać, dotyczy analizy cechy charakteru historycznej postaci, Bolesława Chrobrego, na podstawie informacji zawartej w kronice. Zadanie brzmi:

Która z cech Bolesława Szczodrego wskazuje, że był on zdolny do popełnienia zbrodni wspomnianej przez kronikarza? Uzasadnij swój wybór.

Aby rozwiązać to zadanie, należy przede wszystkim znać kontekst historyczny i informacje zawarte w źródłach historycznych odnoszących się do Bolesława Chrobrego, zwanego również Szczodrym. Następnie trzeba wybrać jedną z cech charakteru, którą można by uznać za wskazującą na zdolność do popełnienia zbrodni.

Przykładowe cechy, które mogą być brane pod uwagę to: - ambicja - silne dążenie do osiągnięcia władzy i wpływów, które mogło prowadzić do bezwzględnych działań, - determinacja - nieustępliwość w dążeniu do celu, nawet kosztem innych, - bezwzględność - gotowość do podejmowania radykalnych i surowych decyzji w celu utrzymania władzy lub osiągnięcia celów politycznych.

Uzasadnienie wyboru powinno opierać się na faktach historycznych i przykładach działań Bolesława Chrobrego, które byłyby zgodne z wybraną cechą. Należy pamiętać, że w przypadku tego zadania nie ma “jednej poprawnej odpowiedzi”, ponieważ zależy ona od interpretacji źródeł historycznych i argumentacji osoby rozwiązującej zadanie.

Przykładowe uzasadnienie, jeśli wybrałbyś ambicję: Bolesław Chrobry był znaną postacią historyczną, której ambicja w dążeniu do rozszerzenia terytorium i wpływów Polski była jedną z głównych cech charakteru. Można przypuszczać, że ta silna ambicja mogła prowadzić do podejmowania drastycznych kroków w celu eliminacji przeciwników politycznych lub buntowników, co mogłoby być uznane za zbrodnię. Przykładem może być sposób, w jaki traktował swoich wrogów, co często opisywano jako bezlitosny, co dodatkowo mogłoby wskazywać na jego zdolność do popełnienia zbrodni.

Pamiętaj, że powyższe jest tylko przykładem i do pełnego rozwiązania zadania należy dostosować argumentację do konkretnych informacji zawartych w kronice, z której pochodzi zadanie.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się