Zadanie 1: Parafrazowanie zdań z wykorzystaniem określonych słów.

Dodano: 05.12.2023 08:45:31

Rozwiązanie

Zadanie polega na parafrazowaniu podanych zdań, korzystając z podanych w nawiasach słów, które należy odpowiednio zmienić, aby zdanie miało taki sam sens, ale było wypowiedziane innymi słowami.

  1. Dzieci nie chcą już grać w grę planszową. (bored) Parafraza: The children are bored with playing the board game.

  2. Nie ma zbyt dużej różnicy między tymi dwoma projektami. (differ) Parafraza: These two projects do not differ much.

  3. Greg jest najbardziej pracowitym pracownikiem w naszej grupie. Parafraza: No other employee in our group is as hard working as Greg.

  4. Nie osiągnęlibyśmy sukcesu w kampanii bez wsparcia naszych sponsorów. (without) Parafraza: We wouldn’t have succeeded in the campaign without our sponsors’ support.

  5. Dopiero gdy otworzyliśmy sejf, zdałem sobie sprawę, że jest pusty. (empty) Parafraza: Only when we opened the vault did we realize that it was empty.

  6. Oczekiwałem, że jakość odbiornika będzie o wiele lepsza. (come up) Parafraza: The quality of the receiver didn’t come up to my expectations.

  7. Chcemy, abyś zbadał ten przypadek. (insist) Parafraza: We insist that you investigate the case.

  8. Gdybym był na miejscu Adama, od razu przeprosiłbym Panią Perry. (apologize) Parafraza: If I were in Adam’s place, I would apologize to Mrs. Perry at once.

  9. Drużyna odwiedzających zdobyła do tej pory niewiele punktów. (hardly) Parafraza: The visitors’ team has hardly scored any points so far.

  10. Pan Robbins był pierwszym mężczyzną, który wypowiedział się na rzecz praw mniejszości rasowych. (spoke) Parafraza: Mr. Robbins was the first to speak for the rights of the racial minorities.

Pamiętaj, że parafrazując zdania, należy zachować ich pierwotny sens, lecz wykorzystać inne struktury gramatyczne lub słownictwo.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się