"Sprawdzanie wiedzy na temat lektury "Dżuma" Alberta Camusa: Analiza stwierdzeń, bohaterów i wydarzeń"

Dodano: 19.12.2023 09:07:05

Rozwiązanie

Zadanie polega na sprawdzeniu wiedzy na temat lektury “Dżuma” Alberta Camusa. Podejmiemy się teraz rozwiązania tego ćwiczenia krok po kroku.

Zadanie 1. Ocena prawdziwości stwierdzeń dotyczących “Dżumy” Alberta Camusa. 1. Doktor Rieux jest jedynym narratorem powieści. - Fałsz (F), ponieważ narratorem jest również uczestnik wydarzeń, którego tożsamość zostaje ujawniona pod koniec powieści. 2. Akcja utworu rozgrywa się w Oranie w 1942 roku. - Prawda (P), akcja dzieje się w latach 40. XX wieku, jednak dokładny rok nie jest podany. 3. Pierwszym sygnałem ewakuującym dżumę było zniknięcie kotów z ulic miasta. - Fałsz (F), pierwszym sygnałem były martwe szczury. 4. Doktor Rieux i ojciec Paneloux działają wspólnie, ale z różnych pobudek. - Prawda (P), obaj postępują zgodnie z własnymi przekonaniami i chęcią niesienia pomocy, ale ich motywacje są różne. 5. Czarnym charakterem w powieści jest Cottard. - Prawda (P), Cottard wykorzystuje sytuację do osobistych korzyści i angażuje się w działalność przestępczą.

Zadanie 2. Przyporządkuj opisy do bohaterów. A. Ateizm motywuje go do działania. - Ojciec Paneloux (druga opcja) B. Pierwszy nazywa epidemię „dżumą”. - Doktor Rieux (pierwsza opcja) C. Za wszelką cenę chce wrócić do ukochanej. - Raymond Rambert (trzecia opcja) D. Jego postawę życiową kształtują doświadczenia z młodości. - Jean Tarrou (czwarta opcja)

Zadanie 3. Wymień jaką rolę w życiu bohaterów odegrały wspomniane w powieści kobiety. - żona Granda - Granda nie opuszcza myśl o niej, chociaż są rozdzieleni i to skłania go do działania. - narzeczona Ramberta - Rambert stara się ją odnaleźć, co jest dla niego motywacją do walki z dżumą i próby ucieczki. - matka Rieux - wspiera syna, stara się być dla niego wsparciem w trudnych czasach.

Zadanie 4. Wybierz dwie poprawne odpowiedzi. Oprócz narratora dziennik prowadzi również Joseph Grand / Jean Tarrou / Raymond Rambert, który opisuje w nim badania nad dżumą / rozmaite zdarzenia z udziałem mieszkańców miasta / swoje losy podczas pobytu w Oranie.

Poprawne odpowiedzi to: - Joseph Grand - Jean Tarrou

Zadanie 5. Wymień trzy rozwiązania, które wprowadzały władze Oranu w ramach walki z dżumą. - kwarantanna miasta - tworzenie obozów izolacyjnych - organizowanie grup sanitarnych

Zadanie 6. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach umierają podani bohaterowie. - ojciec Paneloux - umiera po długiej i ciężkiej chorobie, która prawdopodobnie jest dżumą, choć nie zostało to jednoznacznie potwierdzone. - mały Othon - umiera na dżumę w dramatycznych okolicznościach, jego śmierć jest punktem zwrotnym dla wielu postaci.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się