"Rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne: historia Melanii w Greenpeace"

Dodano: 03.12.2023 08:32:10

Rozwiązanie

Zadanie polega na przyporządkowaniu odpowiednich nagłówków (A–F) do poszczególnych części tekstu (4.1.–4.4.). Oto jak można je przyporządkować:

4.1. Persönliche Entwicklung dank Engagement bei Greenpeace Tekst opisuje, jak Melanie zaczęła swoją działalność w Greenpeace i jak wpłynęła na nią jej matka, która jest również aktywistką środowiskową. Melanie chce być jak jej matka i również coś dla środowiska zrobić.

4.2. Vorbereitungen für Greenpeace-Aktionen W tej części tekstu opisano, jak Melanie przygotowuje się do działań w ramach Greenpeace, spotykając się z innymi młodymi ludźmi, tworząc materiały informacyjne i szukając sponsorów. Wspomniano również o wsparciu ze strony starszych aktywistów Greenpeace, w tym matki Melanie.

4.3. Reaktionen auf Melanies Tätigkeit bei Greenpeace Tutaj opisano, jak Melanie zyskała pewność siebie dzięki pracy w organizacji ochrony środowiska, jak na początku czuła się niepewnie, ale teraz jest odpowiedzialna za swoje działania i jak jej matka jest z niej dumna.

4.4. Ein gutes Beispiel in der Familie W ostatnim fragmencie opisano, jak Melanie stała się przykładem w swojej klasie w kwestii troski o środowisko, jak zmieniło się postrzeganie jej przez kolegów z klasy i jak teraz jest doceniana za swoje zaangażowanie.

Ponieważ w instrukcji zadania wspomniano, że dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu, pozostałe dwie opcje (“Schulprobleme der Greenpeace-Aktivisten” i “Teilnahme an Rettungsaktionen in der ganzen Welt”) nie są używane w tym zadaniu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się