Dodawanie wektorów o wartościach 250 cm i 750 cm oraz zależność wynikowej od kąta między nimi.

Dodano: 09.12.2023 20:32:25

Rozwiązanie

To rozwiązanie zadania z fizyki na temat dodawania wektorów. Wektory mają tutaj charakterystykę geometryczną, a nie fizyczną, ponieważ mówimy o wektorach skierowanych wzdłuż dowolnych kierunków i ich wartościach wyrażonych w centymetrach.

Mamy dwa wektory o wartościach p1p_1 i p2p_2, gdzie p1=250p_1 = 250 cm i p2=750p_2 = 750 cm. Ponieważ wektory mogą być skierowane wzdłuż dowolnych kierunków, ich wynikowa będzie zależeć od kąta pomiędzy wektorami.

W przypadku wektorów, wynikowa może mieć wartość od minimalnej, gdy wektory są przeciwnie skierowane (czyli ich kierunki są przeciwne), do maksymalnej, gdy wektory są skierowane w tę samą stronę.

Minimalna wartość wynikowej (gdy wektory są przeciwnie skierowane): pmin=p2p1=750 cm250 cm=500 cmp_{\text{min}} = |p_2 - p_1| = |750 \text{ cm} - 250 \text{ cm}| = 500 \text{ cm}

Maksymalna wartość wynikowej (gdy wektory są skierowane w tę samą stronę): pmax=p1+p2=250 cm+750 cm=1000 cmp_{\text{max}} = p_1 + p_2 = 250 \text{ cm} + 750 \text{ cm} = 1000 \text{ cm}

Podsumowując, wartość wynikowej dla tych dwóch wektorów może mieć wartość od 500 cm do 1000 cm w zależności od kąta między nimi.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się