Porównanie i stopień najwyższy przymiotników - ćwiczenia praktyczne

Dodano: 10.01.2024 00:54:11

Rozwiązanie

Chętnie pomogę Ci rozwiązać to zadanie. Zadanie polega na napisaniu zdań, używając form stopnia wyższego (comparative) oraz stopnia najwyższego (superlative) z podanych słów. Pierwsze zdanie zostało już napisane jako przykład:

  1. trams / slow / trains Trams are slower than trains.

Teraz przejdziemy do pozostałych punktów:

  1. living in the city centre / convenient / living outside the city Życie w centrum miasta jest wygodniejsze niż życie poza miastem. Living in the city centre is more convenient than living outside the city.

  2. Indian Railways / large / railway network in Asia Indyjskie Koleje mają największą sieć kolejową w Azji. Indian Railways have the largest railway network in Asia.

  3. working from home / comfortable / working in an office Praca z domu jest wygodniejsza niż praca w biurze. Working from home is more comfortable than working in an office.

  4. walking / good / way to explore a new city Spacerowanie jest najlepszym sposobem na zwiedzenie nowego miasta. Walking is the best way to explore a new city.

  5. the roads / busy / at rush hour Drogi są najbardziej zatłoczone w godzinach szczytu. The roads are the busiest at rush hour.

Każde zdanie zawiera odpowiednią formę przymiotnika, aby pokazać porównanie (stopień wyższy) lub najwyższy poziom cechy (stopień najwyższy). Pamiętaj, że stopień wyższy tworzymy przez dodanie końcówki “-er” do krótkich przymiotników lub słowa “more” przed dłuższymi przymiotnikami, a stopień najwyższy przez dodanie “-est” lub słowa “the most” przed przymiotnikiem.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się