"Identyfikacja niepasujących czasowników w zestawieniach z zadanymi rzeczownikami"

Dodano: 03.01.2024 09:02:52

Rozwiązanie

Zadanie polega na wybraniu jednej opcji, która nie pasuje do czasownika wytłuszczonego w zdaniu. Rozwiążmy każde zdanie krok po kroku:

 1. You can make progress / a good impression / research.
  • Czasownik “make” pasuje do “progress” oraz “a good impression”, ale nie pasuje do “research”. Poprawnie jest “do research”, więc opcja “research” jest niepoprawna w tym kontekście.
 2. You can do mistakes / badly in a test / a task.
  • Czasownik “do” pasuje do “a task”, ale nie pasuje do “mistakes” oraz “badly in a test”. Zamiast “do mistakes” powinno być “make mistakes”, a zamiast “do badly in a test” powinno być “perform badly in a test”. Opcje “mistakes” i “badly in a test” są tutaj niepoprawne, ale skoro musimy wybrać jedną, wybieramy “mistakes” jako bardziej ewidentnie niepasującą.
 3. You can attend classes / to school / a language course.
  • Czasownik “attend” pasuje do “classes” oraz “a language course”, ale nie pasuje do “to school”. Zamiast “attend to school”, poprawną formą byłoby “go to school”. Opcja “to school” jest niepoprawna w tym kontekście.
 4. You can take an exam / an experiment / notes.
  • Czasownik “take” pasuje do “an exam” oraz “notes”, ale nie pasuje do “an experiment”. Zamiast “take an experiment”, powinno być “conduct an experiment” lub “do an experiment”. Opcja “an experiment” jest niepoprawna w tym kontekście.
 5. You can study new skills / hard / for an exam.
  • Czasownik “study” pasuje do “new skills” oraz “for an exam”, ale nie pasuje do “hard”. Zamiast “study hard”, użylibyśmy po prostu “study” (studying itself implies effort) lub “work hard”. Opcja “hard” jest niepoprawna w tym kontekście.

Podsumowując, niepasujące opcje to: 1. research 2. mistakes 3. to school 4. an experiment 5. hard

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się