Rozwiązania zadań dotyczących zagrożeń naturalnych i systemów ostrzegania

Dodano: 04.12.2023 16:31:05

Rozwiązanie

Oto rozwiązanie zadań przedstawionych w zdjęciu:

  1. Teledetekcja jest wykorzystywana m.in. do lokalizowania pożarów. Odpowiedź: Prawda (P). Teledetekcja to zdalne pozyskiwanie informacji o obiektach lub zjawiskach bez bezpośredniego kontaktu z nimi, często za pomocą satelitów lub lotniczych zdjęć. Jest wykorzystywana między innymi do monitorowania pożarów.

  2. Według matrycy ryzyka opracowanej przez RCB w Polsce istnieje duże ryzyko wystąpienia powodzi. Odpowiedź: Prawda (P). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zajmuje się analizą ryzyka wystąpienia różnych zagrożeń, w tym powodzi, które są częstym zjawiskiem w Polsce, szczególnie w okresach intensywnych opadów lub topnienia śniegów.

  3. NOAA to europejska agencja zajmująca się ostrzeganiem przed zagrożeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi. Odpowiedź: Fałsz (F). NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) to amerykańska agencja rządowa, która zajmuje się badaniem i monitorowaniem oceanów oraz atmosfery, a także ostrzeganiem przed zagrożeniami meteorologicznymi.

  4. W Polsce wysyłaniem sms-ów informujących o możliwości wystąpienia geozagrożenia zajmuje się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Odpowiedź: Prawda (P). RCB rzeczywiście zajmuje się wysyłaniem wiadomości SMS w ramach systemu ostrzegania ludności o różnych zagrożeniach, w tym o geozagrożeniach takich jak powodzie, pożary, czy inne sytuacje kryzysowe.

Zadanie polegało na ocenie, czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe, a odpowiedzi zostały umieszczone w odpowiednich kolumnach.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się