Angielskie czasy gramatyczne - ćwiczenia z użycia odpowiednich form czasowników

Dodano: 28.12.2023 13:18:48

Rozwiązanie

Zadanie polega na użyciu odpowiedniej formy czasownika w nawiasie, zgodnie z kontekstem zdania. Wszystko wskazuje na to, że ćwiczenie dotyczy angielskich czasów gramatycznych. Oto rozwiązania:

 1. Last weekend it was (be) snowy and cold. Używamy czasu przeszłego prostego (Past Simple), ponieważ mowa jest o zeszłym weekendzie - konkretnym momencie w przeszłości.

 2. Tom often has (have) cereal for breakfast but today he is having (have) sandwiches. Pierwsze zdanie odnosi się do czynności regularnych (Present Simple), natomiast drugie do czynności odbywającej się w chwili obecnej (Present Continuous).

 3. Sally hates watching (watch) horror films. Po czasownikach wyrażających uczucia, takich jak ‘hate’, ‘love’, ‘like’, ‘prefer’, stosujemy formę gerund (czasownik z końcówką -ing).

 4. Have you ever tried (try) Mexican food? ‘Have you ever’ sugeruje użycie czasu Present Perfect do zadania pytania o doświadczenia w przeszłości.

 5. Look at them! They are waving (wave) to us. Używamy Present Continuous, bo zdanie odnosi się do czynności odbywającej się w tym momencie.

 6. Last summer Mr and Mrs Smith spent (spend) at the seaside. Czas przeszły prosty (Past Simple) dla wydarzeń, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

 7. I think that my brother will pass (pass) his exams and will go (go) to university next year. Korzystamy z czasu przyszłego (Future Simple), gdyż mowa jest o przekonaniu dotyczącym przyszłych wydarzeń.

 8. Leo always carries (carry) his mp3 player in his bag. Present Simple dla opisu zwyczajów i regularnych czynności.

 9. Are you using (use) the new microwave at the moment? Pytanie w czasie Present Continuous, ponieważ zapytanie jest o czynność w trakcie jej wykonywania.

 10. Ben’s parents got (get) married in 1985. Past Simple dla wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości w konkretnym momencie.

 11. My grandfather was very intelligent. He could (can) speak five languages. Past Simple w formie modalnej ‘could’ jako przeszła forma ‘can’, ponieważ mówimy o przeszłości.

 12. People will not (not go) to a different planet in the next millennium. They will live (live) here. Future Simple do wyrażenia przypuszczeń dotyczących przyszłości.

 13. Sam has never been (be) to Paris. Present Perfect dla wyrażenia doświadczeń w przeszłości, które nie mają konkretnego czasu.

 14. We saw (see) a really scary film two days ago. Past Simple, ponieważ mówimy o konkretnym wydarzeniu, które miało miejsce w przeszłości.

 15. There were not (not be) any boys at last party. Past Simple w formie przeczącej do opisania sytuacji w przeszłości.

 16. She was cycling (cycle) down the mountains when she fell (fall) off her bike. Past Continuous dla opisu czynności w trakcie, której wydarzyło się inne zdarzenie (Past Simple).

 17. Mum usually changes (change) her clothes after work. Present Simple do opisu regularnych czynności.

 18. Last week he did not have (not have) enough time to finish his project. Past Simple w formie przeczącej do opisu sytuacji, która miała miejsce w przeszłości.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się