Zadanie 8 z języka niemieckiego - testowanie znajomości słownictwa i zrozumienia pytań i odpowiedzi.

Dodano: 15.12.2023 10:24:42

Rozwiązanie

Oczywiście, rozwiążemy to zadanie krok po kroku.

8.1.

X pyta: “Wann sind die neuen Nachbarn eingezogen?” To pytanie oznacza “Kiedy wprowadzili się nowi sąsiedzi?”.

Odpowiedzi do wyboru to: A. Für zwei Tage. - Na dwa dni. B. Vor einer Woche. - Tydzień temu. C. Zwei Monate lang. - Przez dwa miesiące.

Poprawna odpowiedź to B. Vor einer Woche., ponieważ pytanie dotyczy punktu w czasie, kiedy coś się wydarzyło, a odpowiedź B daje informację o czasie, który już minął, co odpowiada na pytanie.

8.2.

X mówi: “Ich habe Schnupfen und Husten.” To znaczy “Mam katar i kaszel.”

Odpowiedzi do wyboru: A. Du hast dich wohl erkältet. - Chyba się przeziębiłeś. B. Es kaputt gemacht. - Zepsułeś to. C. Mir schon damals geholfen. - Już wtedy mi pomogłeś.

Poprawna odpowiedź to A. Du hast dich wohl erkältet., ponieważ jest to logiczna reakcja na stwierdzenie kogoś, że ma objawy przeziębienia.

8.3.

X pyta: “Kann man hier in der Nähe frische Brötchen bekommen?” Pytanie to oznacza “Czy można tu w pobliżu dostać świeże bułeczki?”

Odpowiedzi do wyboru: A. eine Eisdiele - lodziarnia B. eine Bäckerei - piekarnia C. eine Bücherei - biblioteka

Poprawna odpowiedź to B. eine Bäckerei., ponieważ piekarnia jest miejscem, gdzie można dostać świeże bułeczki.

Podsumowując, odpowiedzi do poszczególnych części zadania 8 to: - 8.1: B. Vor einer Woche. - 8.2: A. Du hast dich wohl erkältet. - 8.3: B. eine Bäckerei.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się