Klasyfikacja czasowników wyrażających pozytywne i negatywne uczucia - zadanie praktyczne z języka angielskiego.

Dodano: 31.01.2024 14:18:22

Rozwiązanie

To zadanie polega na posortowaniu czasowników z ramki według tego, czy wyrażają one pozytywne czy negatywne uczucia. Przyjrzyjmy się każdemu czasownikowi i zdecydujmy, gdzie powinien zostać zaklasyfikowany.

Pozytywne uczucia (POSITIVE FEELINGS): - admire - podziwiać, wyraża pozytywne uczucie szacunku lub podziwu. - be fond of - lubić coś, wyraża pozytywne uczucie przywiązania. - fancy - podobać się, znaczy, że coś nam się podoba lub nas przyciąga. - be keen on - bardzo coś lubić, być czymś zainteresowanym. - fall for - zakochać się, wyraża pozytywne uczucie miłości. - take to - polubić coś, zacząć coś lubić. - look up to - podziwiać kogoś, wyraża pozytywne uczucie szacunku.

Negatywne uczucia (NEGATIVE FEELINGS): - can’t stand - nie znosić, wyraża negatywne uczucie niecierpliwości lub nieznośności. - hate - nienawidzić, to silne negatywne uczucie. - look down on - gardzić kimś, wyraża negatywne uczucie pogardy. - detest - brzydzić się, nienawidzić, to także silne negatywne uczucie. - put off - odkładać coś, ale w innym znaczeniu może też znaczyć zniechęcić się do czegoś. - fall out with - pokłócić się z kimś, wyraża negatywne uczucie konfliktu.

Zakładając, że czasownik get on well ma wyrażać pozytywne uczucie (dobrze się z kimś dogadywać), a attract także (przyciągać, co zazwyczaj jest postrzegane pozytywnie), a turn on ma raczej negatywne konotacje (włączać, ale w kontekście uczuć może oznaczać podniecenie, co może być pozytywne lub negatywne w zależności od kontekstu), to możemy je również rozdzielić:

Pozytywne uczucia (POSITIVE FEELINGS): - get on well - attract - turn on (w zależności od kontekstu)

Wypełniony formularz powinien wyglądać mniej więcej tak:

POSITIVE FEELINGS NEGATIVE FEELINGS
admire can’t stand
be fond of hate
fancy look down on
be keen on detest
fall for put off
take to fall out with
look up to  
get on well  
attract  
turn on (w zależności od kontekstu)  

Pamiętaj, że niektóre czasowniki mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, dlatego turn on może być trudny do jednoznacznego zaklasyfikowania bez dodatkowego kontekstu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się