Odpowiedzi na uzupełnienie mini-dialogów w zadaniu dotyczącym sytuacji życiowych.

Dodano: 18.01.2024 17:26:40

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu mini-dialogów w taki sposób, aby były one spójne i logiczne. Musimy więc przeczytać każdy dialog i zastanowić się, która odpowiedź najlepiej pasuje do kontekstu.

8.1.

X: Warum gehst du heute nicht zur Schule? Y: ___ X: Dann gute Besserung.

Tutaj X pyta, dlaczego Y nie idzie do szkoły, a potem życzy szybkiego powrotu do zdrowia. Oznacza to, że odpowiedź Y musi wskazywać na problem ze zdrowiem.

Poprawna odpowiedź to: A. Ich bin krank.

8.2.

X: Was ist passiert? Y: ___ X: Dann bring es zur Reparatur.

W tej rozmowie X pyta, co się stało, a następnie sugeruje, aby coś zanieść do naprawy. Odpowiedź Y musi więc odnosić się do jakiegoś urządzenia, które wymaga naprawy.

Poprawna odpowiedź to: A. Mein Handy funktioniert nicht.

8.3.

X: Machen wir endlich Pause! Y: Wir laufen doch erst 15 Minuten. X: Aber ich bin schon ___.

X chce zrobić przerwę, podczas gdy Y zauważa, że dopiero zaczęli i trwają to tylko 15 minut. Odpowiedź X musi wyrażać uczucie lub stan, który uzasadniałby potrzebę przerwy.

Poprawna odpowiedź to: B. müde.

Podsumowując, odpowiedzi na uzupełnienia dialogów to:

8.1. A. Ich bin krank. 8.2. A. Mein Handy funktioniert nicht. 8.3. B. müde.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się