Rozliczenie kosztów prenumeraty na potrzeby ewidencji księgowej dla spółki ABC

Dodano: 16.01.2024 11:57:06

Rozwiązanie

Zadanie polega na rozliczeniu kosztów prenumeraty na potrzeby ewidencji księgowej. Spółka ABC zapłaciła za cały rok z góry kwotę 4494 zł, jednakże koszty należy rozliczyć miesięcznie.

Roczna kwota prenumeraty wynosi 4200 zł netto plus VAT w wysokości 294 zł, co daje łączną kwotę 4494 zł. Koszty prenumeraty należy więc podzielić na poszczególne miesiące, aby móc je prawidłowo przypisać do odpowiednich okresów rozliczeniowych.

Prenumerata trwa od lipca do grudnia, co daje nam 6 miesięcy. Aby obliczyć miesięczny koszt netto, dzielimy roczną wartość netto przez liczbę wszystkich miesięcy w roku:

Miesięczny koszt netto=Roczna wartosˊcˊ nettoLiczba miesięcy w roku=4200zł12miesięcy=350zł.\text{Miesięczny koszt netto} = \frac{\text{Roczna wartość netto}}{\text{Liczba miesięcy w roku}} = \frac{4200\, zł}{12\, \text{miesięcy}} = 350\, zł.

Podobnie obliczamy miesięczną kwotę VAT, dzieląc roczną kwotę VAT przez liczbę miesięcy w roku:

Miesięczny VAT=Roczna kwota VATLiczba miesięcy w roku=294zł12miesięcy=24,50zł.\text{Miesięczny VAT} = \frac{\text{Roczna kwota VAT}}{\text{Liczba miesięcy w roku}} = \frac{294\, zł}{12\, \text{miesięcy}} = 24,50\, zł.

Wówczas łączna miesięczna kwota zobowiązań wynosi sumę kosztu netto i VAT:

Łączna miesięczna kwota=Miesięczny koszt netto+Miesięczny VAT=350zł+24,50zł=374,50zł.\text{Łączna miesięczna kwota} = \text{Miesięczny koszt netto} + \text{Miesięczny VAT} = 350\, zł + 24,50\, zł = 374,50\, zł.

Teraz możemy obliczyć całkowity koszt prenumeraty za drugie półrocze:

Całkowity koszt za drugie poˊłrocze=Łączna miesięczna kwota×Liczba miesięcy w drugim poˊłroczu=374,50zł×6=2247zł.\text{Całkowity koszt za drugie półrocze} = \text{Łączna miesięczna kwota} \times \text{Liczba miesięcy w drugim półroczu} = 374,50\, zł \times 6 = 2247\, zł.

Ewidencja księgowa powinna więc wykazywać miesięczne koszty prenumeraty po 374,50 zł za każdy z miesięcy od lipca do grudnia, co daje łącznie 2247 zł za drugie półrocze.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się