"Utwórz przymiotniki od czasowników i uzupełnij tabelę"

Dodano: 09.01.2024 19:45:03

Rozwiązanie

Zadanie polega na znalezieniu w tekście przymiotników utworzonych od podanych czasowników i uzupełnieniu nimi tabeli. Następnie trzeba dopisać pozostałe przymiotniki. Przymiotniki te tworzone są przez dodanie do czasownika końcówki -ing (dla wyrażenia uczucia wywołanego przez podmiot) lub -ed (dla wyrażenia uczucia odczuwanego przez obiekt). Przykładowo, “boring” jest czymś, co wywołuje nudę, a “bored” jest tym, jak się czujemy, gdy jesteśmy znudzeni.

Oto jak można uzupełnić tabelę:

Czasownik Przymiotnik + -ing Przymiotnik + -ed
bore boring bored
astonish astonishing astonished
worry worrying worried
frighten frightening frightened
confuse confusing confused

Każdy czasownik został przekształcony w przymiotnik przez dodanie odpowiedniej końcówki. Przymiotniki z końcówką -ing opisują ogólnie właściwości czegoś lub kogoś (np. astonishing - zadziwiający), natomiast z końcówką -ed odnoszą się do stanu, w jakim znajduje się osoba doświadczająca tego działania (np. astonished - zdziwiony).

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się