Ocena prawdziwości zdań dotyczących kwasów karboksylowych i mydeł.

Dodano: 04.12.2023 12:00:09

Rozwiązanie

Ocenimy prawdziwość każdego zdania oddzielnie:

 1. Wyższe kwasy karboksylowe nie ulegają dysocjacji jonowej.
  To zdanie jest fałszywe (F). Wyższe kwasy karboksylowe są słabymi kwasami i ulegają dysocjacji jonowej, ale w mniejszym stopniu niż kwasy mineralne.

 2. Po zmieszaniu wyższych kwasów karboksylowych z wodą powstają mieszaniny jednorodne.
  To zdanie jest fałszywe (F). Wyższe kwasy karboksylowe są słabo rozpuszczalne w wodzie, więc po ich zmieszaniu z wodą nie powstają zazwyczaj mieszaniny jednorodne.

 3. Kwasy: palmitynowy, oleinowy i stearynowy występują naturalnie w tłuszczach.
  To zdanie jest prawdziwe (P). Kwasy te to kwasy tłuszczowe, które faktycznie występują w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych.

 4. Kwas oleinowy jest związkiem nienasyconym.
  To zdanie jest prawdziwe (P). Kwas oleinowy jest kwasem tłuszczowym nienasyconym, posiada jedno wiązanie podwójne w swojej strukturze węglowej.

 5. Wszystkie wyższe kwasy karboksylowe mają stały stan skupienia.
  To zdanie jest fałszywe (F). Nie wszystkie wyższe kwasy karboksylowe mają stały stan skupienia w temperaturze pokojowej. Na przykład kwas oleinowy ma stan skupienia ciekły.

 6. Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych.
  To zdanie jest prawdziwe (P). Mydła są solami sodu lub potasu wyższych kwasów karboksylowych, zwanych również kwasami tłuszczowymi.

 7. Mydła sodowe i potasowe dobrze rozpuszczają się w wodzie.
  To zdanie jest prawdziwe (P). Mydła sodowe (twardsze) i potasowe (miękkie) są dobrze rozpuszczalne w wodzie, co jest jedną z ich kluczowych właściwości umożliwiających działanie czyszczące.

Podsumowując odpowiedzi:

 1. F
 2. F
 3. P
 4. P
 5. F
 6. P
 7. P

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się