Uzupełnij zdania - Przykłady użycia formy "to + czasownik" w języku angielskim

Dodano: 22.12.2023 13:19:25

Rozwiązanie

To zadanie polega na uzupełnieniu zdań, korzystając z podanych w nawiasach słów w odpowiedniej formie. Nie można zmienić kolejności podanych wyrazów, ale jeśli jest to konieczne, można dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Pamiętajmy, że w każdą lukę można wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. Oto rozwiązania:

 1. I’m really sorry to lose your book.
  • Zdanie oznacza: “Bardzo mi przykro, że zgubiłem twoją książkę.” W tym przypadku używamy formy “to lose” po “sorry”, ponieważ wyrażamy przyczynę naszego żalu.
 2. My parents would like me to study medicine.
  • Zdanie oznacza: “Moi rodzice chcieliby, żebym studiował medycynę.” Wyrażenie “would like someone to do something” jest używane do wyrażenia pragnienia, aby ktoś coś zrobił.
 3. She doesn’t like her job much and she often thinks about changing it.
  • Zdanie oznacza: “Ona nie bardzo lubi swoją pracę i często myśli o jej zmianie.” Używamy tutaj “thinks about” dla wyrażenia rozważania czegoś i “changing” jako gerundium (rzeczownik odsłowny), które jest obiektem prepozycji “about”.
 4. Yesterday my friend offered to look after my dog when I go on holiday next week.
  • Zdanie oznacza: “Wczoraj mój przyjaciel zaproponował, że zaopiekuje się moim psem, kiedy wyjadę na wakacje w przyszłym tygodniu.” Używamy konstrukcji “offered to do something” do wyrażenia propozycji zrobienia czegoś.

W każdym z tych zdań uzupełniamy luki, stosując się do kontekstu i gramatyki angielskiego.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się