"Plan Marshalla i jego wpływ na odbudowę gospodarczą Europy po II wojnie światowej"

Dodano: 04.12.2023 23:07:33

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu brakujących informacji w tekście, tak aby był on prawdziwy historycznie. Tekst dotyczy okresu powojennego i związanych z nim działań gospodarczych w Europie. Oto możliwe uzupełnienia:

Uruchomiony w 1948 r. plan Marshalla miał pomóc państwom europejskim w podniesieniu się z wojennych zniszczeń. W celu koordynowania działań poszczególnych państw w ramach realizacji planu została powołana do życia Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Dzięki wymianie handlowej z Europą Zachodnią w okresie realizacji planu duże korzyści odniosła również gospodarka zachodnioniemiecka. Pod wpływem Związku Sowieckiego Polska zrezygnowała z przyjęcia wspomnianego planu. W okresie realizacji planu, o którym mowa powyżej, w RFN została wprowadzona gospodarka socjalna rynku.

Plan Marshalla był to program pomocy ekonomicznej, który miał na celu odbudowę zniszczonych krajów europejskich po II wojnie światowej. OEEC (późniejsza OECD) to organizacja międzynarodowa, która miała na celu koordynację działań związanych z realizacją Planu Marshalla. Polska, będąca pod wpływem Związku Sowieckiego, nie przyjęła pomocy z Planu Marshalla. W Niemczech, mowa o Republice Federalnej Niemiec (RFN), wprowadzono gospodarkę socjalną rynku, co przyczyniło się do szybkiego ożywienia gospodarczego tego kraju.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się