Partie polityczne i rewolucja w Rosji w XIX i XX wieku: PPS, SDKPiL, endecja, PSL oraz przyczyny i skutki rewolucji w Rosji

Dodano: 07.12.2023 13:50:51

Rozwiązanie

Zadanie, które przedstawiono na zdjęciu, dotyczy historii i polega na wykonaniu tabelki na podstawie informacji zawartych w podręczniku, w ćwiczeniach - zadanie 2 na stronie 50. Tabela ma zawierać najważniejsze założenia partii politycznych, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, takich jak PPS, SDKPiL, endecja, PSL. Należy wyjaśnić skróty tych nazw oraz zapisać, kiedy i dlaczego doszło do rewolucji w Rosji.

Ponieważ nie mam dostępu do podręcznika, nie mogę wykonać tego ćwiczenia w pełni. Jednak mogę pomóc Ci przygotować się do tego zadania, podając ogólne informacje na temat wymienionych partii oraz rewolucji w Rosji.

  1. PPS - Polska Partia Socjalistyczna, założona w 1892 roku. Była partią o profilu socjalistycznym, walczącą o prawa robotników i niepodległość Polski.

  2. SDKPiL - Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, założona w 1893 roku. Partia ta miała charakter marksistowski i dążyła do obalenia caratu oraz wprowadzenia socjalizmu.

  3. Endecja - Narodowa Demokracja, ruch narodowy, którego głównym twórcą był Roman Dmowski. Endecja powstała w końcu XIX wieku i opowiadała się za silnym, niepodległym państwem polskim, akcentując jego charakter narodowy i katolicki.

  4. PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe, partia polityczna reprezentująca interesy chłopów, założona w 1895 roku. PSL opowiadało się za reformą agrarną i samorządnością.

Co do rewolucji w Rosji, to doszło do niej w 1917 roku. Rewolucja ta, która obejmowała zarówno rewolucję lutową, jak i październikową, doprowadziła do obalenia caratu i powstania rządu bolszewickiego. Główne przyczyny rewolucji to niezadowolenie społeczne wynikające z ciężkich warunków życia, nieudolność władzy carskiej, klęski Rosji w I wojnie światowej oraz szerzenie się idei rewolucyjnych i socjalistycznych.

Zadanie domowe polega na stworzeniu ulotki dotyczącej jednej z wybranych partii politycznych. Ulotka powinna zawierać hasło partii, jeden z głównych postulatów oraz rysunek zachęcający do przystąpienia. Przygotowanie takiej ulotki wymaga kreatywności oraz zrozumienia ideologii i historii danej partii.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się