Przeliczanie obrotów na minutę na częstotliwość w hercach dla bębna pralki - rozwiązanie.

Dodano: 10.12.2023 14:21:18

Rozwiązanie

Zadanie polega na obliczeniu częstotliwości obrotów bębna pralki, która wykonuje 800 obrotów na minutę. Częstotliwość wyrażamy w hercach (Hz), co oznacza ilość zdarzeń (w tym przypadku obrotów) na sekundę.

Aby przeliczyć obroty na minutę na częstotliwość w hercach, należy podzielić liczbę obrotów przez liczbę sekund w minucie. Ponieważ w jednej minucie jest 60 sekund, działamy następująco:

f=800 obr/min60 s/minf = \frac{800 \text{ obr/min}}{60 \text{ s/min}}

Teraz wykonujemy dzielenie:

f=8006013,33 Hzf = \frac{800}{60} \approx 13,33 \text{ Hz}

Odpowiedź to około 13,33 Hz, co w zaokrągleniu i zgodnie z dostępnymi odpowiedziami daje nam opcję B. 13,3 Hz.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się