"Uzupełnij luki odpowiednimi zdaniami - zadanie z tekstem Arno"

Dodano: 15.12.2023 10:22:44

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu czterech luk (7.1–7.4) w tekście, wybierając odpowiednie zdania spośród podanych opcji (A–E). Jedno zdanie jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk. Zacznijmy od przeczytania tekstu i próby zrozumienia jego kontekstu, a następnie dobierzemy odpowiednie zdania do każdej luki.

 1. Luka 7.1: Arno mówi o tym, że pomagał w różnych szkolnych akcjach i że można sprawić radość kolegom z klasy. Zdanie, które pasuje do tego kontekstu, powinno odnosić się do pomocy lub pozytywnego wpływu na innych uczniów. Odpowiednie zdanie to:
  • D. Man sollte aber nicht vergessen, dass man alle Schüler repräsentiert. Arno wspomina o reprezentowaniu wszystkich uczniów, co pasuje do kontekstu sprawiania radości.
 2. Luka 7.2: Tutaj Arno mówi o zbieraniu pieniędzy na różne wydarzenia. Zdanie pasujące powinno odnosić się do finansowego aspektu działalności. Odpowiednie zdanie to:
  • E. Das Besondere daran ist, dass wir die gesamte Summe nach Ägypten spenden. Zdanie to mówi o wyjątkowości akcji polegającej na przekazaniu zebranych pieniędzy na szczytny cel.
 3. Luka 7.3: Arno przyznaje, że zawsze mogą wystąpić jakieś trudności, ale że są one szybko zapominane, ponieważ są drobnostkami. Zdanie pasujące powinno więc odnosić się do problemów i ich względnej nieistotności. Odpowiednie zdanie to:
  • C. Oder es gibt Meinungsunterschiede zwischen Schülern und Lehrern. Zdanie to odnosi się do potencjalnych konfliktów, które mogą być źródłem tych drobnych problemów.
 4. Luka 7.4: Arno podkreśla znaczenie bycia uprzejmym wobec każdego ucznia. Zdanie, które najlepiej pasuje, powinno odzwierciedlać tę uprzejmość lub pozytywne zachowanie wobec innych. Odpowiednie zdanie to:
  • B. Ich habe gelernt, dass mir das großen Spaß macht. Zdanie to wskazuje na osobistą satysfakcję płynącą z pełnionej roli, co jest zgodne z uprzejmym traktowaniem kolegów.

Zdanie A nie pasuje do żadnej z luk, ponieważ nie wiąże się bezpośrednio z kontekstem żadnego z fragmentów.

Podsumowując, odpowiedzi do luk są następujące:

7.1 – D 7.2 – E 7.3 – C 7.4 – B

Mam nadzieję, że to wyjaśnienie jest pomocne i wyjaśnia, jak podejść do tego typu ćwiczenia!

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się