Uzupełnianie zdań przy użyciu odpowiednich form czasowników - zadanie krok po kroku

Dodano: 16.01.2024 20:32:51

Rozwiązanie

Zacznijmy rozwiązywać to zadanie krok po kroku.

  1. Musimy uzupełnić zdanie, używając słów w nawiasach. Kluczowe jest tutaj znalezienie odpowiedniej formy czasownika. Zdanie brzmi: “Charlotte __ (teach / she / play) the piano. No one helped her.” Wiemy, że Charlotte robiła to sama, więc używamy formy czasownika w odpowiedniej osobie i czasie. Powinno to wyglądać tak: “Charlotte taught herself to play the piano. No one helped her.”

  2. W tym zdaniu: “__ (it / use) complaining about the weather. You’ll just have to take an umbrella with you.” mówimy o tym, że narzekanie nie ma sensu. Więc odpowiednia forma to: “It’s no use complaining about the weather. You’ll just have to take an umbrella with you.”

  3. Tutaj mamy zdanie z luką: “Did you __ (get / invite) the party as well?” Kluczowe jest użycie odpowiedniej formy czasownika, żeby zapytać, czy osoba też została zaproszona. Poprawna forma to: “Did you get invited to the party as well?”

  4. Kolejne zdanie do uzupełnienia to: “Unfortunately, I __ (suffer / headache) a lot. Yoga sometimes helps.” Tutaj chodzi o to, że osoba cierpi na bóle głowy. Poprawna forma to: “Unfortunately, I suffer from headaches a lot. Yoga sometimes helps.”

  5. Ostatnie zdanie to: “I want to ask about the German course. How many modules __ (it / consist)?” Tutaj pytamy o liczbę modułów w kursie, więc używamy czasownika w odpowiedniej formie. Zdanie powinno wyglądać następująco: “I want to ask about the German course. How many modules does it consist of?”

Mam nadzieję, że to wyjaśnienie jest jasne i że teraz rozumiesz, jak poprawnie uzupełnić każde zdanie.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się