Wybór między czasami Past Simple i Past Continuous - ćwiczenia praktyczne z uzupełniania zdań.

Dodano: 25.01.2024 13:29:24

Rozwiązanie

Zadanie polega na wybraniu właściwej formy czasownika, aby uzupełnić zdania. Konieczne będzie zrozumienie różnicy między czasami Past Simple i Past Continuous.

  1. I found some money while I was walking through the park. Tutaj mamy do czynienia z krótkim, jednorazowym działaniem (znalezienie pieniędzy), co wymaga użycia czasu Past Simple - I found. Druga część zdania opisuje tło czy też dłuższą czynność, która była w trakcie wykonywania, kiedy nastąpiło to krótkie działanie - stąd używamy Past Continuous - I was walking.

  2. Jack got home and saw that there was a letter for him. Podobnie jak w pierwszym przypadku, mamy tu dwie krótkie, jednorazowe czynności, więc używamy dwukrotnie Past Simple - got i saw.

  3. While we were swimming in the sea, someone stole our clothes! Pierwsza część zdania opisuje tło, dłuższą czynność - pływanie w morzu, więc używamy Past Continuous - were swimming. Druga część zdania mówi o jednorazowym zdarzeniu, kradzieży, więc stosujemy Past Simple - stole.

  4. Everyone in the crowd started singing when he scored his third goal. Obie czynności są jednorazowe i następują jedna po drugiej, więc stosujemy Past Simple - started i scored.

  5. I fell when I was running for the bus. Upadek to krótka, jednorazowa czynność, więc używamy Past Simple - I fell. Bieganie do autobusu to dłuższa akcja w tle, stąd Past Continuous - I was running.

  6. Lisa was telling her mum all about it when she arrived. Opowiadanie trwało przez jakiś czas i było w trakcie, kiedy miało miejsce inne zdarzenie, dlatego używamy Past Continuous - was telling. Przybycie jest krótkim zdarzeniem, więc Past Simple - arrived.

  7. My brother became ill while we were camping last year. Zachorowanie jest traktowane jako jednorazowe zdarzenie (zmiana stanu), więc Past Simple - became. Camping to tło, dłuższa czynność, czyli Past Continuous - were camping.

  8. We decided to play tennis because the sun was shining. Decyzja to moment, jednorazowe zdarzenie - Past Simple - decided. Świecenie słońca to stan trwający przez jakiś czas, stąd Past Continuous - was shining.

W ten sposób rozwiązujemy każde z zadań, pamiętając o odpowiednim zastosowaniu czasów.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się