Analiza danych statystycznych dotyczących podatków stałych i niestałych w Polsce w okresie 1649-1678.

Dodano: 06.12.2023 13:12:56

Rozwiązanie

Zadanie polega na ocenie prawdziwości podanych stwierdzeń na podstawie danych z tabeli statystycznej dotyczącej podatków stałych i niestałych w okresach od 15 lipca 1649 roku do 31 grudnia 1678 roku. Tabela przedstawia wartości podatków w złotych polskich oraz ich procentowy udział w dochodach skarbu koronnego.

Aby ocenić prawdziwość stwierdzeń, należy przeanalizować dane z tabeli:

  1. Największy udział podatków stałych w skarbie koronnym miał miejsce w początkowym okresie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Michał Korybut Wiśniowiecki panował w latach 1669-1673, więc należy spojrzeć na dane z okresu 16 VI 1668 – 15 VI 1672 oraz 16 VI 1672 – 1 II 1676. W pierwszym z tych okresów podatki stałe wynosiły 2 466 585 złotych polskich, co stanowiło 56,4% dochodów skarbu koronnego, a w drugim 2 853 599 złotych polskich, czyli 30,7% dochodów. Wartość procentowa dla okresu 16 VI 1668 – 15 VI 1672 jest więc najwyższa w całej tabeli, co oznacza, że stwierdzenie jest prawdziwe.

  2. Podatki niestałe stanowiły największy udział w skarbie koronnym podczas potopu szwedzkiego. Potop szwedzki miał miejsce w latach 1655-1660, co odpowiada okresom 16 VII 1654 – 1 VII 1658 oraz 2 VII 1658 – 15 II 1662 w tabeli. W pierwszym okresie podatki niestałe wynosiły 8 988 244 złotych polskich, czyli 85,4% dochodów, a w drugim 5 524 099 złotych polskich, co stanowiło 67,9%. Wartości te są wysokie, ale nie najwyższe – największy udział podatków niestałych widać w ostatnim okresie, 2 II 1676 – 1 XII 1678, gdzie wynoszą one 87,5%. Zatem stwierdzenie jest fałszywe.

  3. Najazd turecki i jego skutek w postaci traktatu pokojowego podpisanego w Buczaczu spowodowały wzrost dochodów skarbu koronnego. Traktat w Buczaczu został podpisany w roku 1672, zatem należy porównać dane przed i po tym wydarzeniu. W okresie 16 VI 1664 – 15 VIII 1668 dochody skarbu koronnego wynosiły 3 112 641 złotych polskich z podatków stałych i 3 631 664 złotych polskich z podatków niestałych. W następnym okresie, 16 VIII 1668 – 15 I 1672, podatki stałe wyniosły 2 466 585 złotych polskich, a niestałe 1 904 225 złotych polskich. Dochody skarbu koronnego w tym okresie były niższe niż w poprzednim, co oznacza, że stwierdzenie jest fałszywe.

Podsumowując, odpowiedzi do stwierdzeń to: 1. P, 2. F, 3. F.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się