Reakcja alkoholu 2,3-dimetylobutan-2-olu z kwasem bromowodorowym: substytucja grupy hydroksylowej przez atom bromu

Dodano: 08.01.2024 19:44:46

Napisz reakcje i nazwij produkty reakcji: 2,3-dimetylobutan-2-ol + HBr

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to zadanie, musimy napisać równanie chemiczne reakcji alkoholu z kwasem bromowodorowym (HBr). Reakcja ta jest typem reakcji substytucji, w której grupa hydroksylowa (-OH) w alkoholu jest zastępowana przez atom bromu.

Mamy związek o nazwie 2,3-dimetylobutan-2-ol, co oznacza, że mamy czterowęglowy łańcuch (butan), z grupą hydroksylową przy drugim atomie węgla oraz dwoma grupami metylowymi przy drugim i trzecim atomie węgla.

Reakcja z HBr będzie wyglądała następująco:

2,3-dimetylobutan-2-ol+HBr2,3-dimetylobutan-2-bromek+H2O\begin{aligned} \text{2,3-dimetylobutan-2-ol} + \text{HBr} \rightarrow \text{2,3-dimetylobutan-2-bromek} + \text{H}_2\text{O} \end{aligned}

Podczas tej reakcji, grupa hydroksylowa alkoholu jest zastępowana przez atom bromu, a produktem ubocznym jest woda.

Nazwa produktu tej reakcji, 2,3-dimetylobutan-2-bromek, wynika z faktu, że atom bromu przyłącza się do drugiego atomu węgla w łańcuchu, który wcześniej posiadał grupę hydroksylową.

Zauważ, że w przypadku tej konkretnej reakcji, izomeria węglowa sprawia, że produkt ma tylko jedną możliwą formę, ponieważ brom przyłącza się do tego samego atomu węgla, który zawierał grupę hydroksylową. Nie ma zatem potrzeby rozważania różnych izomerów produktów.

Podsumowując, reakcja 2,3-dimetylobutan-2-olu z HBr prowadzi do utworzenia 2,3-dimetylobutan-2-bromku i wody jako produktów.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się